Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Сучасна оцінка письмових джерел про давніх слов’ян

Содержание

Вступ

Розділ І: Загальна характеристика письмових джерел про давніх слов’ян.

Розділ 2.Основні письмові джерела та їх особливості.

2.1.Європейські письмові джерела про давніх слов’ян.

2.2. Східні, та візантійські та інші письмові джерела про давніх слов’ян

Розділ 3. Сучасна оцінка письмових джерел про давніх слов’ян

Висновок: значення письмових джерел про давніх слов’ян

Список використаних джерел та літератури

Введение

Проблематика походження давніх слов’ян, їх побут, контакти з іншими народами, інші відомості про них є дуже актуальною проблемою. Вона вивчається багатьма відомими вітчизняними і зарубіжними істориками. Проте єдиної думки щодо давніх слов’ян немає. У вивченні життя давніх слов’ян головну роль, окрім речових і усних джерел, виконують письмові джерела. Саме на них я хочу звернути увагу у цій контрольній роботі. В давнину, про слов’янські народи писали історики заходу і сходу, півночі і півдня. Їх данні дуже суперечні, через неоднорідність народностей, що проживали на території поселень давніх слов’ян і низький рівень географічних знань у ті часи. Проблемою у вивченні давньослов’янських народів становило і те, що на території, де проживали давні слов’яни, перебували спочатку войовничі племена скіфів, а згодом сарматів. Виклавши, а згодом проаналізувавши проблематику письмових джерел про давніх слов’ян у завершенні контрольної роботи я зроблю висновок щодо моєї оцінки діяльності слов’ян та відомостей про них. Взагалі, найбільшу роль у вивченні побуту давніх слов’ян відіграли греки та візантійці. Саме на ці джерела я буду опиратися у цій роботі.

Заключение

Проаналізувавши письмові джерела про давніх слов’ян, можна зробити висновки, що дадують нам змогу визначити їх походження та розселення, звичаї, соціально-політичний устрій, економічну основу господарства, їх зв’язки з давніми державами та іншими народами.

Висновки:

1) Походження давніх слов’ян

З «Повісті минулих літ» можна зробили висновок про походження давніх слов’ян з-за Дунаю, проте це цілком суперечить давнім письмовим джерелам давніх європейських істориків, що вказують місце з якого прийшли слов’яни, між Прибалтикою і Карпатами. Якщо покладатися лише на письмові джерела, включаючи думки сучасних дослідників про них, складаються три найбільш вірогідні теорії походження давніх слов’ян:

1. З місцевості між річкою Вісла та Карпатами. (Вісло-Карпатська теорія) 2. З-за Дунаю (Дунайська теорія) 3. З Прибалтики (Прибалтійська теорія)

2) Розселення давніх слов’ян

Давньоєвропейські дослідники найбільш докладно описують розселення західних слов’ян - від південного узбережжя Балтійського моря, до західних схилів Карпат. Про південних слов’ян переважно йдеться у візантійських джерелах. Південні слов’яни осіли на Балканах. Взагалі їх ареал охоплював від західного узбережжя Чорного моря до східного узбережжя Адріатичного моря. У «Повісті минулих літ» Нестор вказує місце розселення давніх слов’ян, як з обох боків Дніпра, на території сучасної центральної та північної України та східної частини Білорусі.

3) Звичаї давніх слов’ян

1. Поминки за небіжчиком. ( з гучними веселощами, висловлюючи тим радість свою милості, наданої йому небіжчикові богом) 2. Жінка, що особливо любила свого чоловіка, після його смерті накладає на себе руки. 3. Усі давні слов’яни були язичниками і поклонялися ідолам, приносили їм жертви. 4. Померлих спалювали, збирали попіл та клали в урну. 5. Проводи померлих кожен рік в дату його смерті. 6. Музикальні інструменти: восьмиструнні лютні, гуслі, сопілки. 7. Весільні обряди: молоду приводили до жениха, а жених давав викуп за молоду її родині. 8. У деяких слов’янських народів можна було мати дві і більше жінок. 9. Усе вони вирішували народним зібранням (віче). Лише на період війни обирали вони собі полководця.

4)Соціально-політичний устрій

Розшарування за впливом у давньослов’янській общині велося за таким чином: по досягненню необхідного віку людина мала голос у віче. Найбільш поважали і надавали владу старим «що здобули мудрість з віком». У деяких давньослов’янських племен зберігалася влада родоплемінної верхівки.

5) Економічна основа господарства

Основою господарства було землеробство. Допоміжними засобами у господарюванні були скотарство і промисли.

6) Зв’язки з іншими державами і народами

Через східних слов’ян проходив так званий «Шлях із варягів у греки», тому східні слов’яни мали торгівельні контакти з варягами, грецькими колоніями, Візантійською імперією. Слов’яни продавали їм шкіру, віск, мед, зерно. Західні слов’яни, через місце свого розташування, мали постійні сутички з варварами-кочівниками. Південні слов’яни воювали в Західною та Східною Римськими імперіями. Пізніше мали з ними торгівельні відносини. Заключали з ними договори.

Цілком зрозуміло, що тільки письмові джерела не дають повної картини життя давніх слов’ян, проте їх досконале вивчення дозволило стисло описати їх існування.

Список литературы

1. Національна історична енциклопедія Росії. Всесвітня історія. Том 2. Москва, 1957. http://interpretive.ru/dictionary/447/word/pismenye-istochniki-o-istori-drevnih-slavjan 2.«Церковна історія» Іоанна Ефеського. Переклад Н.І.Серікова, І.А. Левинської, С.Р. Тохтосьєвої, С.А. Іванова. Москва, 1994. 3.Хрестоматія з історії середніх віків. Москва, 1961. 4. Вісник стародавньої історії №1. Під редакцією Мішуліна А. В. Москва, 1941. 5. Збірник найдавніших відомостей про слов’ян. Москва, 1995. 6. Курс лекцій з історії Росії найдавніших віків. Б.В. Овчінникова. Єкатеринбург, 1995. 7. Стаття «Походження давніх слов’ян» Осокіна І.В. http://drevnijmir.ru/fo/civ/18/338.php 8. Конспект лекцій з курсу «Історія України» Овсієнко С.Л. Одеса, 2008.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

 1. Сучасна оцінка письмових джерел про давніх слов’ян
 2. Правовой статус Федеральной службы судебных приставов
 3. Правовое положение иностранных студентов на территории РФ
 4. Регионализм в южном федеральном округе России
 5. Теория менеджмента
 6. Проблема смысла жизни в духовном опыте человечества
 7. Методы и средства духовно-нравственного воспитания.
 8. Неоплатонизм и его влияние
 9. Мировая экономика и международные экономические отношения
 10. Контроль в системе Государственной службы виды, методы и критерии эффективности
 11. Эволюция теории революционного процесса в Китае Дж. Фэрбэнка
 12. Российско-иранские отношения в начале 20 века
 13. Валидность тестов. Виды и типы валидности. Проблемы расчета валидности
 14. Как Хрущев принимал решение после инцидента У2
 15. Политические взгляды Сократа
 16. Уголовный процесс
 17. Биллинговые системы
 18. Местное самоуправление: современные проблемы и тенденции развития (на примере Муниципальное образование г.Сестрорецк).
 19. Институты брака и семьи в Мусульманском праве
 20. Пособие по безработице
 21. Права человека и их защита на современном этапе
 22. Разработка и внедрение системы автоматизированного контроля серверного оборудования сети в компании ООО «Новое Течение»
 23. Конституция РФ и ее развитие
 24. Команда менеджера – эффективная форма управления персоналом
 25. Научная литература и законодательство Российской Федерации.
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: